Balliage d'Oslo arrangerer Diner Amical

Diner Amical på Nedre Foss Gård

Egen invitasjon vil bli lagt ut i forkant av arrangementet !