Conseil Régional

SteinarGiske

 

Bailli Regional
Steinar Hansi Giske
Tlf. privat: 70 12 02 30
Mobil: 91 75 68 10 -
Fax.: 70 12 08 55
steinar@giske.com

Steinar har siden 1970 hatt shipping og logistikk som sin profesjon, og siden 1990 gjennom egne selskaper.
- Han var en av pionérene i håndtering av oversjøisk containere, fortrinnsvis til det Fjerne Østen og Japan fra Norge. Han startet med å reise til Japan og det Fjerne Østen allerede i 1981 og har fortsatt med årlige turer siden. Derfor har han gjennom mange år bygget sterke forretningsrelasjoner som han fremdeles tar personlig hånd om.
- Steinar også en eiendomsinvestor. Han har gjennom sin interesse og engasjement for kulturarv og bygninger fra forskjellige tidsepoker, satt et sterkt fotavtrykk for å bevare og vedlikeholde flere eiendommer i hans hjemby Ålesund, i tillegg til andre prosjekter han har vært involvert i over hele landet.
- Han er også engasjert i flere selskaper og foreninger som styreformann
- Steinar har fungert Bailliage de Nordvestlandet Bailli Regional i en årrekke fordi han er genuint interessert i god mat, god vin og gode venner !

 

 

Vice-Chancelier Argentier
Vidar Mittet
Tlf. kontor: 70 17 53 00
Mobil: 95 83 56 77
vidar@mittet.as

 

 

Anne Beate

 

Vice-Conseiller Gastronomique
Anne Beate Giske
Tlf. privat: 70 12 02 30
Mobil: 91 75 68 20
 

 

Vice-Conseiller Culinaire
Aina Aalen Bjerkvik
Mobil: 95876776
aina.bjerkvik@radissonblu.com

 

 

 

Vice-Charge de Presse
Åse Britt Storhaug von Rappe
Mobil: 90 77 11 57
ase-britt@snohettaregnskap.no
 

 

 
Tytreberg Vice-Charge de Missions
Torill Ytreberg
Tlf. privat: 70 14 16 65
torill.ytreberg@nho.no
 
 

 

Vice-Charge de Missions
Are Prytz Berset
Mobil: 92 84 53 04

 

Are er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH). Are sin yrkesbakgrunn er konsernsjef, hotelldirektør, senior rådgiver og forvaltning av eiendom. Interessen og lidenskapen for mat og vin har utviklet seg opp gjennom årene. Som ivrig fisker og jeger står fasinasjonen fra fangst og høsting til matfat sentralt. Are har vært medlem i Chaine siden 2010 og de siste årene vært representert i conseil régional  bailliage de Nordvestlandet.