Bailli Honoraire og Echanson Honoraire Trond Lykke har gått bort

Bailli Honoraire og Echanson Honoraire Trond Lykke har gått bort. Trond har vært medlem i 37 år og har mottatt Chaîne des Rôtisseurs hedersmedalje i sølv.

Han var også med å etablere Bailliage deTrøndelag.

Les Bailli Régional Roar Hildonens minneord her.