PRO GUIDE

KART OG GEOGRAFISK LOKALISASJON

PRO NEWS

Oversikt over Profesjonelle medlemmer av Chaîne des Rôtisseurs over hele Verden.

INTERAKTIV, EFFEKTIV OG NØYAKTIG - denne omarbeidede og redesignede versjonen av Chaîne's Professional Members Guide lar deg lokalisere alle bedrifter hvor Chaine har aktive, profesjonelle medlemmer. Hvert etablisements posisjon er market i forhold til beliggenhet. Er flere etablisementer geografisk tilhørende samme sted må du bruke musehjulet for å zoome kartet inn/ut.
 
Type virksomhet er markert med ulike stiler og farger på markører. For å hjelpe til med identifiseringen har f.eks. alle hotellrelaterte virksomheter en spesiell markør. Det samme har alle restauranter, samt alkohol og vinrelaterte virksomheter.

Om du klikker på boksen for en type virksomhet kan du filtrere kartet slik at bare de relevante bedriftene vises. Du har to muligheter til å søke etter bestemte bedrifter: enten ved å angi en adresse eller deler av en adresse i den første av de to input boksene øverst til venstre i vinduet. Dette kalles et geografisk søk fordi kartet da vil zoome inn og sentrere plasseringen du er ute etter og vise alle medlemmer som hører hjemme i dette området. Den andre boksen er et søkefelt for navnet på etablisementet du søker etter. Det tillater deg å søke på alle virksomhetsnavn som inneholder det ordet eller deler av det ordet du har søkt på.