BAILLIAGE DE SØRLANDET


Bailliage de Sørlandet
Bailli Régional
Henry H. Tranberg
sorlandet@chaine.no
 

Kjære Chaine venner!

Det er med en viss mengde sommerfugler i magen jeg etter årets Grand Chapitre i Kristiansand, har overtatt stafettpinne som Bailli på Sørlandet.
Vårt bailliage har vært svært godt drevet under mine forgjengere Christian Borchgrevink og Jørgen Aall Flood med deres styrer. For Jørgens del ble det hele toppet med et meget vellykket Grand Chapitre.
Bailliaget har et godt sammensatt styre med en fin blanding av profesjonelle og amatører. Jørgen har også sagt seg villig til å fortsette i styret. Det er en betryggelse for alle og ikke minst for meg som ny Bailli.
Vårt hovedfokus de siste periodene har vært, og er fortsatt, å samle våre medlemmer til sosiale og hyggelige sammenkomster. Vi er en blanding av profesjonelle og amatører som vet at våre arrangementer skaper engasjement og kreativitet i bedriftene vi besøker.

Etter to år med pandemi er en av utfordringene for våre medlemsbedrifter å komme tilbake i normal drift. For oss er det viktig å støtte opp om lærlingeordningen for kokker og servitører. Det er nødvendig for at vi også i fremtiden kan nyte gode mat og vinopplevelser hos våre medlemsbedrifter.

Vi har sammen med andre bidragsytere presentert våre fagområder for ungdomsskoler i distriktet.  Våre lærlinger har vi forsøkt å motivere ved at vi bidrar med premier i konkurranser. Disse aktivitetene ønsker vi å fortsette med.

De siste årene har vi også arbeidet aktivt med å rekruttere flere medlemmer til vår L’Ordre Mondial des Gourmets Dégustateurs avdeling. (L’Ordre Mondial i dagligtale). Dette har vi langt på vei lykkes med i og med at over 50% av våre medlemmer nå også er medlemmer her. Også dette rekrutteringsarbeidet vil vi fortsette med. 
Vårt Bailliage har i skrivende stund 103 Chaine medlemmer og 60 L’Ordre Mondial medlemmer. Vi er en fin homogen medlemsmasse som trives sammen.  Dette ønsker vi å utvikle forsiktig videre uten at vi blir for store. På litt sikt ser vi for oss et medlemstall på rundt 120.  Det mener vi er et fornuftig antall med hensyn til våre medlemsbedrifters kapasitet. Vi ønsker at flest mulig som har lyst skal få delta på våre arrangementer.
Vi vil rekruttere fra alle aldersgrupper, men med et ønske om å være attraktive for yngre medlemmer. Bailliage Sørlandet strekker seg fra Risør i øst til Flekkefjord i vest. Vårt mål er å rekruttere medlemsbedrifter og medlemmer fra hele distriktet.

Til slutt en stor takk til våre medlemmer både amatører og profesjonelle som hele tiden bidrar til at våre arrangementer blir bra.

Personlig ser jeg frem til en spennende tid sammen med solide og dyktige styremedlemmer. Vi skal gjøre vårt beste for å føre Bailliage Sørlandet trygt videre.

Jeg ønsker alle velkommen til fremtidige arrangementer med god mat og drikke.

 

Vennlig hilsen
Henry H. Tranberg
Bailli Regional de Sørlandet