Styret i Bailliage de Trøndelag oppretter fond med formål å yte donasjoner til fagpersonell innenfor hotell- og restaurantbransjen.

Trøndelag er den største og viktigste regionen for matproduksjon i Norge. Regionen har gjennom det også markert seg som et interessant og spennende reisemål. Dette er oppnådd gjennom et langsiktig og målrettet arbeid som har involvert lokale og nasjonale destinasjonsselskap, reiselivsaktører, mange produsenter, restauranter og hoteller. Bak dette ligger et møysommelig og nitidig arbeide med å sette søkelys på kvalitet i alle ledd gjennom et tett samarbeid mellom produsenter og fagpersonell innenfor bransjen, representert med kokker og servitører.

Chaîne des Rôtisseurs Baillige de Trøndelag ble stiftet i 1983, og vil i august i år feire sitt 40 års jubileum. Markeringen av jubileet vil foregå over 3 dager, med forskjellige arrangement rundt om i Trondheim, i anledning av at Chaîne des Rôtisseurs Norge har lagt sitt årlige Grand Chapitre til Trondheim.
Chaîne des Rôtisseurs Baillige de Trøndelag er Norges største avdeling, og har 300 medlemmer fra hotell, restaurant og private, alle med stor interesse for gastronomi og det som hører til.
I forbindelse med jubileet ønsker styret i Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag å etablere og presentere «Chaîne des Rôtisseurs Trøndelags Fond».

Fondet har som formål å yte donasjoner til fagpersonell innenfor hotell- og restaurantbransjen. Det kan være støtte til å delta i konkurranser eller ved utveksling for å hente inspirasjon til videre utvikling.
Fondet kan også yte donasjoner til institusjoner som bidrar til faglig opplæring og kompetanseheving innenfor bransjen.
Gjennom de siste 20 årene har Chaîne des Rôtisseurs lokalt og nasjonalt allerede bidratt med støtte til unge kokker, servitører og sommelierer, som har konkurrert nasjonalt og internasjonalt med gode resultater. Dette arbeidet ønsker vi nå å forsterke lokalt gjennom dette fondet. Den siste store anerkjennelsen av Trøndelag og Trondheim som en gastronomisk hovedstad i Norge er at Bocuse d`Or Europe er lagt til Trondheim 19. og 20. mars 2024. Chaîne des Rôtisseurs har vært en god bidragsyter til tidligere deltagere.
Fondet skal bidra til å løfte Chaîne des Rôtisseurs ambisjoner om rekruttering og utvikling av fagpersonell innenfor bransjen, og vil med dette formålet bidra til å forsterke og posisjonere Chaîne des Rôtisseurs hensikt ut over bordets gleder.

Ambisjonen er å etablere et Fond med en kapital på kr 1.0 mill. som vil gi en langsiktighet i vår årlige støtte til det formål som faller inn under Fondets vedtekter.
Økonomien og finansieringsmodellen har vært begrensende for hva vi som organisasjon har kunnet støtte. Støtten så langt er finansiert ad hoc gjennom midler fra medlemsbedrifter, medlemmer og Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag.
Støtten til målgruppen vil bli utdelt fra Fondet gjennom en årlig innbetalt avgift fra medlemsbedriftene i Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag og avkastningen i Fondet. I budsjettsammenheng vil Fondet årlig motta en årsavgift fra medlemsbedriftene på ca kr 100.000. Dette vil gi både et løft i hva vi kan støtte av prosjekter, utvidet nedslagsfelt samt en helt annen forutsigbarhet enn i dag. 

Som beskrevet foran har det skjedd en rivende utvikling i nivået innen vårt fagfelt de siste årene. Dette skyldes forhold som kan tilskrives det tette og nære samarbeid som har utviklet seg over tid mellom vår bransje og aktører innen landbruket og sjømatnæringen. Dette samarbeidet har gitt en kvalitetsheving som blir lagt merke til. I tillegg til kvalitetshevingen har det også ført til at flere aktører innen sjømat og landbruk er kommet til i vår region. Matkultur fremmes, mattradisjoner og den kulturarven som ligger i den, blir tatt vare på og lokalmat og lokale råvarer fremmes. Interessen for yrker innen vårt fag er økende som en følge av den positive oppmerksomhet dette har gitt seg utslag i. 

Eksempler på hva vi med våre begrensede midler har støttet så langt er:

-Støtte til rekruttering til matfaget for barn og ungdom, blant annet «Ung Restaurant»-konseptet via Strinda Videregående Skole. Dette er et samarbeid mellom Trøndelag Fylke, Norges Kokkemesteres Landsforeningen og skolen.
-Rekrutteringstiltak på ungdomsskoler, blant annet «Pop up restauranter» og «Vi dekker til fest».
-Støtte til Norgescup (NM) for kokk og servitørlærlinger.
-Støtte til Yrkes EM og OL for kokker og servitører.
-Støtte til deltagelse i Årets Kokk, Årets Grønne Kokk, Bocuse d'Or.
-Støtte til deltagelse i Sommelier-konkurranser.
-Støtte til deltagelse, reise og opphold i Chaine des Rotisseurs konkurranser Jeune Chef og Jeune Sommelier (Verdensmesterskap).

Vi ser at den støtten vi har gitt allerede har vist positive utslag på rekruttering til ulike konkurranser og til bransjen.
Det vi ønsker å oppnå er å styrke og støtte de fagområder som må til for på kort og lang sikt kan løfte og befeste Trøndelag som en gastronomi hovedstad. Det vil vi kunne oppnå hvis vi får flere ungdommer til å fatte interesse for det omfattende og spennende feltet som kan «mat og drikke» i bredeste forstand. Fondet vil også kunne gjøre det mulig å få til et tettere samarbeid mellom vår bransje og produsenter innen landbruk og sjømat gjennom felles prosjekter.

Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag vil selv gå inn med kr 100.000,- til Fondet.
For å kunne etablere et livskraftig og fremtidsrettet fond er vi avhengig av sponsorstøtte fra leverandører og andre samarbeidspartnere blant våre medlemsbedrifter. Medlemsbedriftene er også med og bidrar, med en årlig støtte.
I tillegg ber vi også om din støtte som medlem i Chaîne des Rôtisseurs. En pengestøtte også fra DEG som medlem – uansett hvor liten eller stor - vil bety utrolig mye for de kokker og servitører som skal bringe dette flotte faget videre inn i fremtiden.

Er det spørsmål til dette, kan undertegnede eller andre medlemmer i styret kontaktes for ytterligere informasjon.

 

Chaîne des Rôtisseurs Baillige de Trøndelag
Bailli Régional
Roar Hildonen
Telefon 913 10 000
roar@2rok.no