OM OSS

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs har som formål å forene amatører og profesjonelle med stor interesse for det gode måltid med mat og vin på et høyt faglig nivå.

Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs er et fransk gastronomisk broderskap med internasjonal tilslutning som kan føres tilbake til året 1248 da Corporation de Ayeurs ble grunnlagt i Paris. Sitt våpenskjold mottok lauget ved kongelig brev av 1610 samtidig med anerkjennelse som Maîtres Rôtisseurs. Under revolusjonen i 1789 ble Corporation des Rotisseurs som andre sammenslutninger og laug oppløst

I påsken 1950 besluttet noen franske amatører og profesjonelle gastronomer å gjenopplive denne organisasjonen. Erklæringen om nyetableringen ble gitt av politiprefekturet i Paris 3. august og publiseringen j " Journal officiel" 29. august samme år. Dermed var Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs på nytt stiftet og det gamle våpenskjoldet ble gitt tilbake.

Chaîne des Rôtisseurs har per i dag, ca. 25 000 medlemmer i 75 land. I Norge har vi vel 800 medlemmer og er det 6. største land regnet i medlemstall etter USA, Tyskland, Sveits, Frankrike og Finland. Av våre medlemmer er ca 75% amatører og ca 25% profesjonelle medlemmer tilknyttet hoteller og restauranter. Vi har 8 regionale avdelinger (Baillage).

I hver avdeling, Baillage Regional, gjennomføres det regelmessig forskjellige typer arrangementer, slik som Dîner Amical, og mye annet spennende relatert til mat og vin. I hvert land arrangeres det som regel et årlig landsmøte, Grand Chapître, med deltagelse fra inn og utland. Det anbefales at medlemmene deltar både i eget og i andre lands Grand Chapitre for å oppleve arrangementer som overgår det meste. I Norge arrangeres Grand Chapitre årlig i en av regionene. Nye medlemmer opptas normalt kun i forbindelse med et Grand Chapître, og mottar der sine insignier. Dette kan fravikes i spesielle tilfeller og etter bestemte regler.

Vi har og som formål å bidra til rekrutteringen av kokker og servitører, for at det faglige nivået skal opprettholdes. Dette gjør vi her i Norge ved å dele ut medaljer og pengepremier til vinnerne ved de regionale lærlingekonkurransene og i den nasjonale NM-finalen. Disse konkurransene arrangeres av Kokkenes Mesterlaug og Norges Kokkemesteres Landsforening. I tillegg arrangerer Norge i konkurranser for unge kokker og sommeliers (vinservitører) hvor restauranten/hotellet er medlem av Chaîne des Rôtisseurs. Disse konkurransene, ”Jeune Chefs Rôtisseurs Competition” og "Jeunes Sommeliers Competition" gjennomføres hvert år med en nasjonal konkurranse og hvor vinnerne fra det enkelte land konkurrerer i et internasjonalt arrangement. Videre har vi etablert en stipendordning hvor både faglærte og ufaglærte, som ønsker å bidre til utviklingen av restaurantfaget, kan søke.

Vi ser gjerne at de som har interesse for mat og vin og som ønsker å bli en del av et fantastisk fellesskap, tar kontakt for å vite mer om medlemskapet. Snakk med noen du kjenner som allerede er medlem eller ta kontakt med de regionale eller nasjonale tillitsmennene og kvinnene.

Kontaktinfo finner du på de lokale hjemmesidene - se under fanen "Les Bailliages".

Vennlig hilsen

Thore Sande
Délégué de Norvège

Chaîne des Rôtisseurs Balliage de Norvèges 50 års jubileumshefte finner du her !

Kjedens internasjonale historie finner du her !