Chaîne des Rôtisseurs Trøndelags Fond

Trøndelag er den største og viktigste regionen for matproduksjon i Norge. Regionen har gjennom det også markert seg som et interessant og spennende reisemål. Dette er oppnådd gjennom et langsiktig og målrettet arbeid som har involvert lokale og nasjonale destinasjonsselskap, reiselivsaktører, mange produsenter, restauranter og hoteller. Bak dette ligger et møysommelig og nitidig arbeide med å sette søkelys på kvalitet i alle ledd gjennom et tett samarbeid mellom produsenter og fagpersonell innenfor bransjen, representert med kokker og servitører.

Chaîne des Rôtisseurs Bailliage de Trøndelag ble stiftet i 1983, og feiret dermed sitt 40 års jubileum i 2023, under det nasjonale Grand Chapitre som ble arrangert i Trondheim.
Chaîne des Rôtisseurs Bailliage de Trøndelag er Norges største avdeling, og har over 300 medlemmer fra hotell, restaurant og private, alle med stor interesse for gastronomi og det som hører til.
I forkant av jubileet ble det jobbet med å få etablert «Chaîne des Rôtisseurs Trøndelags Fond», Styret nådde sitt mål om å få Fondet etablert til Grand Chapitre, og nå det en realitet, med en grunnkapital på kr 1.0 mill. som vil gi en langsiktighet i vår årlige støtte til det formål som faller inn under Fondets vedtekter.

Fondet har som formål å yte donasjoner til fagpersonell innenfor hotell- og restaurantbransjen. Det kan være støtte til å delta i konkurranser eller ved utveksling for å hente inspirasjon til videre utvikling. Fondet kan også yte donasjoner til institusjoner som bidrar til faglig opplæring og kompetanseheving innenfor bransjen.
Gjennom de siste 20 årene har Chaîne des Rôtisseurs lokalt og nasjonalt allerede bidratt med støtte til unge kokker, servitører og sommelierer, som har konkurrert nasjonalt og internasjonalt med gode resultater. Dette arbeidet kan nå forsterkes lokalt gjennom Fondet. Den siste store anerkjennelsen av Trøndelag og Trondheim som en gastronomisk hovedstad i Norge er at Bocuse d`Or Europe er lagt til Trondheim 19. og 20. mars 2024, og Chaîne des Rôtisseurs har vært en god bidragsyter til tidligere deltagere.
Fondet skal bidra til å løfte Chaîne des Rôtisseurs ambisjoner om rekruttering og utvikling av fagpersonell innenfor bransjen, og vil med dette bidra til å forsterke og posisjonere Chaîne des Rôtisseurs hensikt ut over bordets gleder.

Støtten til målgruppen vil bli utdelt fra Fondet gjennom en årlig innbetalt avgift fra medlemsbedriftene i Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag og avkastningen i Fondet.  

Som beskrevet foran har det skjedd en rivende utvikling i nivået innen vårt fagfelt de siste årene. Dette skyldes forhold som kan tilskrives det tette og nære samarbeid som har utviklet seg over tid mellom vår bransje og aktører innen landbruket og sjømatnæringen. Dette samarbeidet har gitt en kvalitetsheving som blir lagt merke til. I tillegg til kvalitetshevingen har det også ført til at flere aktører innen sjømat og landbruk er kommet til i vår region. Matkultur fremmes, mattradisjoner og den kulturarven som ligger i den, blir tatt vare på og lokalmat og lokale råvarer fremmes. Interessen for yrker innen vårt fag er økende som en følge av den positive oppmerksomhet dette har gitt seg utslag i. 

Eksempler på hva Fondet kan bidra med støtte til:

-Rekruttering til matfaget for barn og ungdom
-Støtte til Yrkes-EM og -OL for kokker og servitører.
-Støtte til deltagelse i ulike kokkekonkurranser som, Årets Kokk, Årets Unge Kokk, Bocuse d'Or.
-Støtte til deltagelse i ulike Sommelier-konkurranser, som NM, Nordisk og VM
-Støtte til deltagelse, reise og opphold i Chaine des Rotisseurs konkurranser Jeune Chef og Jeune Sommelier (Verdensmesterskap for unge kokker og servitører under 27 år).

Vi ser at den støtten vi har gitt allerede har vist positive utslag på rekruttering til ulike konkurranser og til bransjen.
Det vi ønsker å oppnå er å styrke og støtte de fagområder som må til for på kort og lang sikt kan løfte og befeste Trøndelag som en gastronomi hovedstad. Det vil vi kunne oppnå hvis vi får flere ungdommer til å fatte interesse for det omfattende og spennende feltet som kan «mat og drikke» i bredeste forstand. Fondet vil også kunne gjøre det mulig å få til et tettere samarbeid mellom vår bransje og produsenter innen landbruk og sjømat gjennom felles prosjekter.

For å få etablert Fondet var vi avhengig av sponsorstøtte fra leverandører og andre samarbeidspartnere blant våre medlemsbedrifter, og vi takker alle bidragsytere for velvilje og positive tilbakemeldinger. I tillegg gikk Chaîne des Rôtisseurs Trøndelag inn med penger til fondet, og vil hvert år tilføre midler ut fra eventuelt overskudd i normal drift. Medlemsbedriftene er også med og bidrar, med en årlig støtte. I tillegg bidro våre egne medlemmer med frivillig støtte, og vi håper selvsagt på ytterligere bidrag for å kunne gi god støtte videre til søkere til Fondet. En pengestøtte fra deg, enten som medlem eller bedrift – uansett hvor liten eller stor - vil bety utrolig mye for de kokker og servitører som skal bringe dette flotte faget videre inn i fremtiden.

Konto for bidrag / gave til Fondet: 4202 53 58117

Er det spørsmål til dette, kan undertegnede eller andre medlemmer i styret kontaktes for ytterligere informasjon.

Chaîne des Rôtisseurs Baillige de Trøndelag
Bailli Régional
Roar Hildonen
Telefon 913 10 000
roar@2rok.no