Planlagte arrangementer

 

Arrangementer i 2020

Chers Confrères,

Som nevnt i julebrevet har styret gjennom en tid arbeidet med programmet for 2020. Vi har valgt å legge opp til et noe annerledes program enn tidligere år, med flere uformelle arrangementer med mat og drikke i fokus. Vi legger vekt på å videreføre gode mattradisjoner, samtidig som vi følger med på kulinarisk innovasjon. Vi ser en viktig og interessant utvikling med enda større vekt på samarbeid mellom restauranter og lokale produsenter, trend mot mindre kjøtt og mer grønnsaker, økologi og bærekraft. Gjennom 2020-programmet ønsker vi å øke vår innsikt i noe av dette. Selvsagt blir det også en flott Grand Dîner som avslutning på året. Her følger programmet for 2020, og vi håper at dere setter av datoene i kalenderen allerede nå! Invitasjoner vil bli sendt ut i god tid før hvert arrangement. Vi satser på god oppslutning om arrangementene, og oppfordrer dere til å invitere med venner! Jeg minner også om Grand Chapitre 2020, som arrangeres i Tromsø 26.-28. juni, og satser på at det er mange fra vårt Bailliage som ønsker å delta! Hjertelig velkommen til gode mat- og vinopplevelser i 2020!

Med gastronomisk hilsen

Gisle Steffensen
Bailli Régional

 

 

Fredag 20. november

Renaa - vinkjelleren

Chers Confrères,

Med de siste dagers utvikling i Covid-19-situasjonen ser vi oss dessverre nødt til å utsette vår planlagte Grand Dîner på Renaa fredag 20. november, noe vi beklager sterkt. Vi har hatt stor interesse rundt arrangementene våre i høst og så fram til at dette arrangementet også kunne la seg gjennomføre. Selv om vi er sikre på at smittevernet blir meget godt ivaretatt, har myndighetene de siste dagene innskjerpet regler og krav i forbindelse med covid-19 og henstiller oss alle til å være mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre for å få kontroll over smittesituasjonen. Flere av våre medlemmer har også uttrykt bekymring for å samles. Derfor velger vi nå utsette arrangementet. Vi har meddelt Renaa at vi utsetter til første mulige anledning, som i beste fall kan bli januar-februar 2021.

Alle som er påmeldt, og som allerede har betalt for arrangementet, vil få pengene refundert ved å sende kontonummer til Solveig Åsland, solveig.asland@gmail.com.

Styret arbeider med program for 2021, som sendes ut før jul.  Det er vanskelig å forutse hvordan situasjonen blir i første halvår spesielt, men vi arbeider med et fleksibelt opplegg slik at vi etter hvert kan møtes over bordets gleder med interessante og lærerike arrangementer.

Koronaen har gjort det vanskelig for oss å treffes til sosiale aktiviteter. Vi ønsker så langt som mulig å holde noe aktivitet i gang, og vil derfor arrangere en virtuell ost- og vinsmaking i januar, arrangert av Ostehuset. Styremedlem Tom Helge Sørensen, eier av Ostehusene, kjøkkensjef og sommelier leder oss gjennom smaking av 4 oster og 4 viner fredag 22. januar 2021. Sett av datoen, så kommer vi tilbake med invitasjon og praktisk informasjon etter hvert.

Har du innspill til program for 2021 eller andre kommentarer, tar vi svært gjerne imot disse på e-post til rogaland@chaine.no.

 

Med gastronomisk hilsen

Gisle Steffensen
Bailli Régional