Bailliage d'Oslo inviterer til L'Ordre Mondial

Chaine des Rotissuers skal støtte opp om faget. Derfor faller det helt naturlig for oss at vi i mai måned arrangerer et hyggelig arrangement på Norsk Restaurantskole hvor Echanson National Rolf E. Wenstad og hans elever tar imot. Dette er en videregående skole som skal utdanne ungdom til dyktige fagarbeidere i kokk- og servitørfaget. Norsk Restaurantskole er en liten skole med kort avstand mellom elever og lærere. Den er relativt nystartet. Dette gleder vi oss til.

Invitasjon og påmelding vil bli lagt ut her i forkant av arrangementet